Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Diecezjalny Dzień Wspólnoty

Kategorie: Oaza,Ogólna

W niedzielę, drugiego września w płockiej Studni i pobliskim kościele św. Józefa przeżywaliśmy powakacyjny Dzień Wspólnoty. Była to okazja, aby, stanąwszy raz jeszcze przed obliczem Boga jako wspólnota, przywołać z pamięci tegoroczne doświadczenia i podziękować za czas letnich rekolekcji, za ich owoce w naszym życiu. Oazowicze przybyli do Płocka tłumnie praktycznie z każdego zakątka diecezji, wielu z nich także aktywnie uczestniczyło w poprzedzającym dzień wspólnoty II Synodzie Młodych Diecezji Płockiej, dając tym samym świadectwo zaangażowania w ważne dla naszej diecezji sprawy.

Dzień Wspólnoty rozpoczął się od zawiązania wspólnoty i Godziny Świadectw, podczas której wysłuchaliśmy świadectw uczestników. Krótkie, zwięzłe, pełne ewangelicznej prostoty i wdzięczności za otrzymane łaski wypowiedzi ukazywały głębię doświadczenia Bożej obecności oraz wiary przeżywanej we wspólnocie.

Po krótkiej przerwie pomodliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia i wysłuchaliśmy katechezy wygłoszonej przez ks. Krzysztofa Rucińskiego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z duszpasterstwem młodzieży w dzisiejszych czasach. Wielu nam zapadło w pamięć zdanie, od którego ks. Krzysztof rozpoczął swoją naukę: „Duszpasterstwo młodzieży dziś musi mieć charakter spotkania” doskonale wyrażające charakterystykę charyzmatu Światło-Życie.

Eucharystia sprawowana przez ks. bp. Piotra Liberę była centralnym punktem Dnia Wspólnoty; koncelebrowali ją księża związani z Oazą i Domowym Kościołem w naszej diecezji, przy udziale asysty liturgicznej złożonej z oazowiczów. Uroczysta liturgia nie mogła się obyć bez odpowiedniej oprawy muzycznej, którą zapewniła Diakonia Muzyczna pod przewodnictwem Kamila Rosiaka. Podczas mszy podziękowano za posługę księżom moderatorom Oazy Młodzieżowej i Domowego Kościoła w naszej diecezji: ks. Krzysztofowi Rucińskiemu i ks. Andrzejowi Pieńdykowi, zaś powitano ks. Marcina Kędzię i ks. Sławomira Stefańskiego, którzy przejęli ich obowiązki. Nastąpiła również nominacja dwóch nowych par rejonowych Domowego Kościoła.

Kolejnym punktem programu okazała się agapa: czyli ciepły posiłek połączony z czasem przeznaczonym na spotkania i rozmowy z towarzyszami letnich rekolekcji. Po niej nastąpiło zakończenie Dnia Wspólnoty.

Podsumowując, ten dzień wspólnoty okazał się nie tylko wspaniałym powrotem, zaczerpnięciem i ponownym sięgnięciem do doświadczeń z letnich rekolekcji, ale też utwierdził i zbudował w nas poczucie wspólnoty, odpowiedzialności i misji łączące i jednoczące niezależnie od wieku, posługi, stopnia czy przebytej formacji. Mamy nadzieję, że owoce tego spotkania, jak i także wakacyjnych oaz, będą w nas się rozwijać: że nasza wiara stawać się będzie coraz bardziej świadoma i żywa, nasza nadzieja coraz ufniejsza i mocniejsza, a nasza miłość jeszcze bardziej bezinteresowna i ofiarna.

a. Bartłomiej Witeszczak

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.