Następne wydarzenie w:

 • 00 DNI
 • 00 GODZ.
 • 00 MIN.
 • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Rekolekcje wakacyjne 2019 – zapisy

Kategorie: Kościół,Oaza,Ogólna,Świat,Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na oazowe rekolekcje wakacyjne!

W tym roku Płocka Oaza organizuje następujące oazy letnie:

 • Oazę Dzieci Bożych dla osób po 4, 5 i 6 klasie szkoły podstawowej;
 • Oazę Nowej Drogi dla osób po 7,8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum;
 • Oazę Nowego Życia I stopnia dla osób w szkole średniej, które są po OND;
 • Oazę Nowego Życia 0 stopnia dla osób po 1 klasie szkoły średniej (które do tej pory jeszcze nie brały udziału w rekolekcjach);
 • Oazę Nowego Życia II stopnia dla osób, które są po ONŻ I stopnia i uczestniczyły w rocznej formacji.

UWAGA! Oazy posiadają limity miejsc, po przekroczeniu miejsc osoby zapisane automatycznie zostają wpisane na listę rezerwowych.

Zapisy na wszystkie oazy do 12 maja!

 

Turnus pierwszy: 28 czerwca – 14 lipca, 28 czerwca – 6 lipca

 

Oaza Dzieci Bożych –  Rekolekcje odbywać się będą w terminie 28 czerwca – 06 lipca 2019 r. w Gliczarowie Górnym. Jej zasadniczym celem jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Koszt Oazy Dzieci Bożych wynosi 650 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd). Zaliczka 300 zł bezzwrotna. Wyjazd z Ciechanowa, Płońska i Płocka.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2095171034116881/
Formularz: https://forms.gle/mNFR6U2HQHuXyKD67
Karta uczestnika: ODB 2019

 

Oaza Nowego Życia II stopnia – ONŻ II jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z czasem wakacyjnego wypoczynku. Jej zasadniczym celem jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Rekolekcje odbywać się będą w terminie 28 czerwca – 14 lipca 2019 r. w Gliczarowie Górnym. Koszt Oazy wynosi 1000 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd). Zaliczka 300 zł bezzwrotna. Wyjazd z Ciechanowa, Płońska i Płocka.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2240301852888295/
Formularz: https://forms.gle/mp9Z8EWfjQLCAmLU7
Karta uczestnika: ONŻ II 2019

 

Oaza Nowego Życia 0 stopnia – Zapraszamy serdecznie na rekolekcje Oaza Nowego Życia 0 stopnia dla osób po 1 klasie szkoły średniej, które do tej pory jeszcze nie brały udziału w rekolekcjach. Osoby młodsze będą rozpatrywane indywidualne. Oaza Nowego Życia 0 stopnia jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z czasem wakacyjnego wypoczynku. Rekolekcje odbywać się będą w terminie 28 czerwca – 14 lipca 2019 r. w Gliczarowie Górnym.
Koszt Oazy wynosi 1000 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd). Zaliczka 300 zł bezzwrotna.  Wyjazd z Ciechanowa, Płońska i Płocka.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2240142996248215/
Formularz: https://forms.gle/PimDa2Zy2VPnsELj9
Karta uczestnika: ONZ 0 2019

 

Turnus drugi: 16 lipca – 1 sierpnia

 

Oaza Nowej Drogi – OND jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z czasem wakacyjnego wypoczynku. Jej zasadniczym celem jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Rekolekcje odbywać się będą w terminie 16 – 1 sierpnia 2019 r. w Gliczarowie Górnym. Koszt Oazy wynosi 1000 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd).  Zaliczka 300 zł bezzwrotna. Wyjazd z Ciechanowa, Płońska i Płocka.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/370586650332218/
Formularz: https://forms.gle/4kgCK2NwFwXpGpv87
Karta uczestnika: OND 2019

 

Oaza Nowego Życia I stopnia – Zapraszamy serdecznie na rekolekcje Oaza Nowego Życia I stopnia dla osób w szkole średniej, preferowane osoby które już formowały się na niższych stopniach oaz. Osoby młodsze będą rozpatrywane indywidualnie. ONŻ I est formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z czasem wakacyjnego wypoczynku. Jej zasadniczym celem jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Rekolekcje odbywać się będą w terminie 16 lipca – 1 sierpnia 2019 r. w Gliczarowie Górnym. Koszt Oazy wynosi 1000 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd). Zaliczka 300 zł bezzwrotna.  Wyjazd z Ciechanowa, Płońska i Płocka.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2365865436991456/
Formularz: https://forms.gle/BBqeBmJ3jBnVQmn26
Karta uczestnika: ONŻ I 2019

 

Zapisy krok po kroku:
1. Należy uzupełnić udostępniony formularz zgłoszeniowy na wydarzeniu lub na stronie plockaoaza.pl
2. Po wypełnieniu formularza, w ciągu 7 dni, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł na konto:
Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, numer konta: 76 1240 3174 1111 0010 5717 5745.
Osoby, które nie dokonały wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni od zgłoszenia się tracą rezerwację.
3. Koniecznie w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz Oazę,
tytuł przelewu: „Jan Kowalski, Oaza Ewangelizacyjna.”
W przypadku braku tytułu przelewu nie będziemy wiedzieli, kogo jest zadatek.
4. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
5. Następnie zależy pobrać ze strony plockaoaza.pl kartę zgłoszeniową na odpowiednią Oazę i dostarczyć ją Moderatorowi Diecezjalnemu ks. Marcinowi Kędzi do 19 maja do Domu Rekolekcyjnego Studnia, Płock ul. Górna 1A, 09-400 Płock. Karty drukujemy dwustronnie! Zarówno osobiście składając jak i pocztą proszę o dopisek na kopercie „OAZA”.

Dodaj komentarz

 1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.