Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Relacja z Dnia Wspólnoty 2019

Kategorie: Kościół,Oaza,Ogólna,Wydarzenia

W sobotę, 31 sierpnia 2019, w płockiej Studni przy parafii św. Józefa odbył się powakacyjny Dzień Wspólnoty. Nie zabrakło na nim licznej młodzieży oraz Domowego Kościoła z każdego zakątka naszej diecezji. Jako wspólnota, mogliśmy przywołać z naszej pamięci tegoroczne doświadczenia, wzajemnie ubogacić się dobrym słowem oraz wspólnie podziękować Panu Bogu za wspaniały czas letnich rekolekcji.

Po zawiązaniu wspólnoty pierwszym punktem programu była Godzina Świadectw, podczas której mogliśmy usłyszeć o doświadczeniach uczestników z poszczególnych Oaz rekolekcyjnych. Z wszystkich świadectw płynęło ogromne doświadczenie dobra, Bożej obecności  oraz wdzięczności z umocnienia wiary. W następnej kolejności nastąpiła prezentacja nowo utworzonych diakonii: Diakonii Misyjnej, Diakonii Życia oraz Diakonii Liturgicznej, które zachęciły Oazowiczów do zaangażowania. Wszystkie z nich stwarzają możliwości do konkretnego działania na rzecz drugiego człowieka, budowania wspólnoty oraz duchowego rozwoju i formacji – co w dzisiejszym Kościele jest niezwykle potrzebne.

Najważniejszym jednak momentem podczas Dnia Wspólnoty była Eucharystia sparowana przez ks. bp. Mirosława Milewskiego. Ponadto koncelebrowali ją księża związani z Ruchem Światło Życie przy udziale asysty liturgicznej. Uroczystą Mszę Świętą ubogacała oprawa muzyczna przygotowana przez Diakonię Muzyczną. Podczas liturgii była możliwość podjęcia się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która stanowiła jedną z pierwszych inicjatyw nowo powstałej Diakonii Życia. Na koniec, odbyła się nominacja dwóch nowych par rejonowych Domowego Kościoła.

Agapa była punktem zwieńczającym wydarzenie. Był to czas na wspólne rozmowy, świętowanie oraz ciepły posiłek. Dzień Wspólnoty stworzył wspaniałą okazję do wymiany doświadczeń z letnich rekolekcji, ale również ukazał piękno jakim jest wspólnota – poczucie odpowiedzialności i misji gromadzące ludzi w różnym wieku oraz na różnym etapie formacji.

Niech owoce tego spotkania jak i wakacyjnych Oaz trwają w nas na długi czas!

a. Aleksandra Brodnicka

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.