Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

WEŹ KRZYŻ

Kategorie: Diakonia Modlitwy

WEŹ KRZYŻ

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?» (Łk 9, 22-25)

 

Krzyż to śmierć. Chrystus nadał jednak temu narzędziu zbrodni nowy sens. Krzyż to dla nas ofiara przepełniona miłością. „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Dziś Chrystus zaprasza mnie, abym wraz z Nim poszedł jego drogą – drogą Krzyża, drogą obumierania i ofiarowywania cząstki siebie innym. „Niech co dnia bierze krzyż swój…”. W seminarium duchownym powtarza się często młodym kandydatom do kapłaństwa, by każdą Eucharystię sprawowali tak, jakby była ona dla nich pierwsza i ostatnia. Może dzisiaj warto również przeżyć swój dzień jakby był on dla mnie ostatnim dniem. Takie podejście może mnie uchronić od grzechu, ale przede wszystkim zmobilizuje mnie by czynić jak najwięcej dobra, by brać Krzyż i obumierać z miłości dla innych. Co dzisiaj mogę zrobić dobrego ? Gdzie obumrze dzisiaj mój egoizm a zwycięży miłość? Szukaj dziś okazji do dobra.

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.