Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Wróg każdego z nas

Kategorie: Blog,Oaza,Ogólna

Nie ma osoby, której by zauważalnie nie dotknął. Nie ma osoby, która by go nie spotkała i nie doświadczyła. Mowa tu o strachu. To nieodłączny towarzysz naszych czasów, tuż za pospiechem. Jako katolicy powinniśmy starać się usuwać go ze swojego serca. Dlaczego?
Może nie wiele osób o tym wie, ale strach to stan pochodzący od szatana i jest przeciwieństwem wiary, która pochodzi od Boga. Osoba wierząca bowiem nie powinna się bać, będąc ufna woli Pana. Nie powinna też mieć wobec niej żadnych obaw czy lęków. Same Pismo Święte mówi niejednokrotnie o wyparciu z siebie strachu. Ileż to razy czytamy „Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka.” Nie należy tego mylić z bojaźnią bożą, która jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego.
Strach jako stan negatywny, wprowadza w nas niepokój, trwogę, zabija radość, a w konsekwencji osłabia naszą wiarę. Zarówno całe życie, jak i wiara obecnych czasów przepełniona jest lękiem. Ochoczo przeżywamy Mszę świętą, ale już przy wyjściu z Kościoła boimy się co pomyślą o nas inni, czy powzięte postanowienia wejdą w życie, czy będziemy na tyle silni, by nadal wierzyć. Skąd to pochodzi? Jest to rodzaj pokusy danej od Szatana, która ma zaszczepić w nas niepewność i postawę przeciwną do tej, którą winniśmy przyjąć jako ufający Panu. Strach bywa niejednokrotnie główną przyczyną grzechu. Boimy się bowiem postąpić inaczej niż wszyscy. Strach- dzieło Szatana niszczy też nasze świadectwo, przecież nikt nie uwierzy osobie niepewnej tego, czego mówi. W ten sposób stan ten niszczy nie tylko nasze zdrowie, ale i naszą duchowość.
Sam Papież Franciszek mówi : „Świadectwo apostoła Piotra przypomina nam, że naszym prawdziwym schronieniem jest ufność w Bogu: oddala ona wszelkie obawy i czyni nas wolnymi od wszelkiego zniewolenia i wszelkich pokus światowych. (…)Piotr doświadczył, że wierność Boga jest większa od naszych niewierności i silniejsza niż nasze zaparcia się. Jezus także do nas kieruje dziś pytanie: „Czy mnie kochasz?”. Czyni tak, ponieważ zna nasze lęki i nasze trudy.”
Postaraj się więc już dziś odsunąć choćby jeden lęk ze swojego serca, przecież „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam”?

Katarzyna Balcerzak

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.