Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Osoby po ONŻ II st. zapraszamy do przeżycia Triduum Paschalnego w formie rekolekcji. Jest to ważny krok na drodze formacji deuterokatechumenalnej i niezbędny do przeżycia ONŻ III stopnia. Triduum odbędzie się w Płocku w parafii św. Bartłomieja (Fara). Proszę zabrać ze sobą: Pismo św. (ST i NT), notatnik, śpiwór i karimatę oraz świąteczne ubranie. Pierwszy punkt programu rozpoczyna się w Wielki Czwartek o g. 16:00. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja w czwartek. Zgłoszenia do 30 marca na adres: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com Proszę podać: imię nazwisko, parafię i wiek. Nocleg i pełne wyżywienie podczas Triduum będzie w Farze. Koszt wynosi 100 zł. Program pojawi się wkrótce. Serdecznie zapraszam.

Program Świętego Triduum Paschalnego
2– 5 kwietnia 2014 r.
Parafia św. Bartłomieja w Płocku

Wielki Czwartek
16:00 Powitanie i ogłoszenia oraz możliwość spowiedzi (kapitularz)
16:30 Wprowadzenie do Mszy Wieczerzy Pańskiej (kapitularz)
17:45 Przygotowanie do Eucharystii
18:00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
20:00 Agapa Wielkoczwartkowa (dom parafialny)
21:30 Medytacja i wspólna adoracja. Możliwość adoracji do północy (Kościół)

Wielki Piątek
08:00 Śniadanie (dom parafialny)
09:00 Godzina czytań z jutrznią (Kościół)
09:45 Wprowadzenie do namiotu spotkania (Kościół)
12:00 Modlitwa w ciągu dnia (kapitularz)
12:15 Wprowadzenie do Liturgii Męki Pańskiej (kapitularz)
13:30 Obiad (dom parafialny)
17:15 Droga Krzyżowa (Kościół)
18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
20:30 Kolacja (dom parafialny)
21:30 Adoracja indywidualna (śpiew Gorzkich Żali i możliwość adoracji do g. 02:00)

Wielka Sobota
08:00 Śniadanie (dom parafiany)
09:00 Godzina czytań z jutrznią (kapitularz)
09:45 Wprowadzenie do namiotu spotkania (kapitularz)
12:00 Modlitwa w ciągu dnia, obrzęd wyznania wiary oraz Effatha (Kościół)
13:30 Obiad (dom parafialny)
16:30 Wprowadzenie do Liturgii Wigilii Paschalnej (kapitularz)
17:30 Nieszpory i celebracja o imieniu chrześcijańskim (Kościół)
18:30 Kolacja (dom parafialny)
20:30 Przygotowanie do Liturgii Wigilii Paschalnej

Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego
21:00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ Z PROCESJA REZUREKCYJNĄ

Niedziela Wielkanocna
08:30 Jutrznia (kapitularz)
09:00 Uroczyste śniadanie wielkanocne i życzenia (dom parafialny)
10:00 Wyjazd do domu
Triduum Paschalne kończy się Nieszporami. Tę modlitwę proszę odmówić wspólnie lub indywidualnie w domu.

ks. Moderator

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.