Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Kategorie: Kościół,Oaza,Ogólna,Świat,Wydarzenia

Około 300 osób wzięło udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, który odbył się 31 sierpnia w parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku. W programie znalazła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery oraz przekazanie posług nowym parom Domowego Kościoła.
Eucharystii w kościele farnym z udziałem członków Ruchu Światło-Życie (w tym uczestników tegorocznych oaz wakacyjnych) oraz Domowego Kościoła przewodniczył bp Piotr Libera. Nawiązując do tematu roku oazowego „Radość Ewangelii” przywołał przykłady świętych, którzy uczą radości. Za św. Urszulą Ledóchowską przypomniał pojęcie „apostolstwa uśmiechu”. Zachęcał też dzieci, młodzież i małżeństwa do radosnego dawania świadectwa z przeżywanej wiary.
Ponadto podczas Eucharystii odbyło się uroczyste przekazanie posług: symboliczną świecę oazową i nominację biskup płocki wręczył nowe parze diecezjalnej Domowego Kościoła – Irenie i Andrzejowi Dołęgom z Przasnysza (zastąpili po 3-letniej kadencji Bożenę i Jana Gałków z Golubia-Dobrzynia) oraz nowej parze rejonowej rejonu płockiego – Annie i Jarosławowi Janiszewskim (zastąpili Beatę i Mariusza Kanieckich).
Kazanie podczas Eucharystii wygłosił gospodarz miejsca. Starał się dać odpowiedź na pytanie, czym jest prawdziwa radość i co jest jej źródłem: „Papież Franciszek naucza, że radość ta nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych okoliczności zewnętrznych. Radość jest czymś więcej, jest czymś innym, głębszym. Jest darem Pana, który wypełnia nas od wewnątrz. Tę radość znajdujemy w pewności, że Jezus jest z nami”, interpretował ks. kan. Wiesław Gutowski.
Tradycyjnie podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty miała miejsce „godzina świadectw”, adoracja Najświętszego Sakramentu (z rachunkiem sumienia i możliwością spowiedzi), spotkania w grupach wakacyjnych oraz katecheza wygłoszona przez moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztofa Rucińskiego.
W dorocznym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Płocku wzięło udział około 300 osób. W ten sposób podsumowano miniony rok formacyjny i rozpoczęto nowy pod hasłem „Radość Ewangelii”. Oprawę muzyczną podczas spotkania zapewniła Diecezjalna Diakonia Muzyczna, owacyjnie oklaskiwana przez jego uczestników.

Źródło: strona diecezji płockiej.

Podobne wpisy

One Response to "Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie"

  1. Oznaki radości | OAZA.PL Napisał 09/16/2014 o 10:25

    […] Diecezja Płocka […]

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.