Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują? Rozmowa ks. Krzysztofa Rucińskiego ze Zbigniewem Nosowskim

Kategorie: Kościół,Oaza,Ogólna,Uncategorized,Wydarzenia

Zapraszam Oazowiczów na kolejny Farny Wieczór Wiary. Na zakończenie pierwszej części cyklu poświęconego Przykazaniom, podjęta zostanie dyskusja podsumowująca dotychczasowe wydarzenia w Kościele w Polsce. 6 czerwca o godz. 18:45 w Płockiej Farze będziemy rozmawiać na temat: „Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują”? Gościem spotkania będzie Zbigniew Nosowski – dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Więzi”. Pan Nosowski jest autorem książki: „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują”. Książka została wydana w kwietniu br.

Jak szukać jedności w podzielonym Kościele? Jak być katolikiem współczesnym, krytycznym, a zarazem ortodoksyjnym? Redaktor naczelny „Więzi” szkicuje w swej książce mapę polskich katolicyzmów. Angażuje się w spory ideowe, wskazuje błędy i zaniedbania polskiego Kościoła, nie pomija jednak spraw, które uważa za pomyłki własnego środowiska. Afirmując otwartość Kościoła, przypomina, że katolicyzm otwarty nie może stanowić wewnątrzkościelnej frakcji. Książka zawiera zarówno wybrane dawne artykuły autora, jak i teksty niepublikowane. Diagnozy Nosowskiego, nawet te sprzed kilkunastu lat, okazują się zaskakująco aktualne.

Ze słowa wstępnego bp. Grzegorza Rysia: „Są w prezentowanym zbiorze teksty niepozbawione pewnej dozy «proroctwa» – takie, które w chwili spisywania były raczej wyczuwaniem przyszłości. Formułowane w nich priorytety i marzenia stają się na nowo programem w Kościele papieża Franciszka. To Kościół świadomy dwóch swoich największych skarbów: Eucharystii i ubogich; Kościół podkreślający z mocą potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego (nie tylko wewnątrzkonfesyjnego)”.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich Oazowiczów.