Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

NIE BĄDŹ AKTOREM, LECZ SOBĄ.

Kategorie: Diakonia Modlitwy

NIE BĄDŹ AKTOREM, LECZ SOBĄ.

 

 

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 1,6)

Arystoteles na początku swego dzieła „Metafizyka” pisał, że: „wszyscy ludzie z natury pragną poznawać oraz wszyscy ludzie chcą wiedzieć”. Wielki Post, to czas poznawania: siebie oraz Boga. 40 dni to czas intensywniejszego niż do tej pory spoglądania na siebie i pod maski, za którymi się chowamy. To czas pytania: Kim jesteś Ty Panie, a Kim jestem ja… Może masz już swoje postanowienia na ten Wielki Post. Proponuję jeszcze jedno:  byś razem z Diakonią Modlitwy spróbował zgłębiać i rozważać Słowo Boga w każdy wtorek, czwartek oraz niedzielę. Niech te rozważania, które będziemy tutaj publikować pozwolą nam głębiej wniknąć w nasze życie duchowe oraz rozświetlić naszą codzienność.

 Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi o pobożnych uczynkach używa słowa „thehatridzo”, co oznacza: robić widowisko, odgrywać rolę na scenie. Jezus oczekuje od Ciebie byś nie był aktorem. Chce autentyczności a nie udawania. Dzisiejszy początek Wielkiego Postu zbiega się z Dniem Zakochanych. Jezus patrzy dzisiaj na twoje serce. Czy jest autentyczne. Z jakich motywów robisz swoje postanowienia na Wielki Post? Czy tylko po to, by poprawić swoją kondycję fizyczną lub udowodnić innym, że potrafisz ? Czy może dlatego by dzięki rezygnacji z czegoś zaoszczędzić swój czas by spotkać Boga i osobę obok mnie. Lepiej by płynęło to z  miłości… do Boga i do drugiego…

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.