Wydarzenie za:

 • 00 DNI
 • 00 GODZ.
 • 00 MIN.
 • 00 SEK.
+

„Blachnicki w moich oczach”

Regulamin konkursu plastycznego

pt. „Blachnicki w moich oczach”

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Ruch Światło- Życie Diecezji Płockiej.

 1. Cel konkursu:

Przybliżenie uczestnikom konkursu postaci ks. Franciszka Blachnickiego.

 1. Zasady uczestnictwa:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas III- VI szkół podstawowych będących członkami Ruchu Światło- Życie Diecezji Płockiej.
 2. Technika prac dowolna, format- A4.
 3. Do konkursu zatwierdzone będą tylko prace indywidualne zgodne z tematem.
 4. Do pracy powinna być dołączona informacja zawierająca:
  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek
  • Miejsce zamieszkania
  • Parafię
  • Imię i nazwisko animatora/moderatora
 5. Pracę należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 25 lutego 2017r na adres parafii pw. świętego Bartłomieja w Płocku:

Ks. Krzysztof Ruciński

ul. Kazimierza Wielkiego 1

09-400 Płock

 1. Nagrody

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci dofinansowania wyjazdu na letnie rekolekcje oazowe:

 • I miejsce- 50% kosztów
 • II miejsce- 30% kosztów
 • III miejsce- 20% kosztów

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4 marca 2017r w MCEW Studnia (ul. Górna 1A, 09 – 402 Płock) podczas obchodów 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.