Wydarzenie za:

 • 00 DNI
 • 00 GODZ.
 • 00 MIN.
 • 00 SEK.
+

„Sympatycy czy chrześcijanie?”

Sympatycy czy chrześcijanie” – konkurs wiedzy o księdzu Franciszku Blachnickim

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Ruch Światło- Życie Diecezji Płockiej

 1. Cele konkursu:
 1. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego.
 2. Zapoznanie się uczestników z książką autorstwa księdza Franciszka Blachnickiego pt” Sympatycy czy chrześcijanie”.
 1. Zasady uczestnictwa, czas trwania konkursu
 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów będących członkami Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej.
 2. Praca uczestnika musi być indywidualna.
 3. Swoje uczestnictwo należy zgłosić do  26 lutego 2017 roku poprzez formularz znajdujący się na stronie plockaoaza.pl
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 4 marca 2017 roku podczas obchodów 30. rocznicy śmierci założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego w MCEW Studnia  (ul. Górna 1A, 09 – 402 Płock)
 1. Organizacja konkursu

Konkurs będzie składał się z 2 części:

 1. Pierwsza część będzie miała formę indywidualnego testu sprawdzającego znajomość biografii ks. Franciszka Blachnickiego oraz wiedzy na temat jego książki “Sympatycy czy chrześcijanie” .
 2. W drugiej części uczestnik będzie musiał udzielić odpowiedzi na kilka pytań otwartych.

V. Zasady punktacji i nagród

 1. O zwycięstwie decydować będą punkty zebrane przez uczestnika we wszystkich etapach.
 2. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi dogrywka w formie dodatkowych pytań ustnych dla uczestnika.
 3. Pytania konkursowe przygotują animatorzy Ruchu Światło Życie Diecezji Płockiej.
  Przedstawiciele w/w organizacji zasiądą w komisji konkursowej.
 4. Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają pokrycie części kosztów wyjazdu na rekolekcje wakacyjne.
  Będzie to kolejno:
 • I miejsce- 50% kosztów
 • II miejsce- 30% kosztów
 • III miejsce- 20% kosztów
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również 4 marca.

 

VI. Inne

 1. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.
 2. Ruch Światło-Życie diecezji płockiej przekaże zapisanym do konkursu niezbędne materiały do przygotowania się w zakresie przewidzianym przez komisję konkursową.