Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Zakończył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty

Kategorie: Blog,Moderatorskie,Oaza,Ogólna,Uncategorized,Wydarzenia

Około 300 osób oazowiczów wzięło udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, który odbył się 7 września na terenie parafii św. Bartłomieja w Płocku. Uczestnicy spotkania uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery i modlili się o pokój na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Syrii. W programie dnia znalazła się także katecheza, wygłoszona przez ks. Krzysztofa Rucińskiego, diecezjalnego moderatora Oazy.

Tematem spotkania Oazy i Domowego Kościoła były słowa „Narodzić się na nowo”, które są mottem nowego roku formacyjnego. Rozpoczęto od zawiązania wspólnoty i świadectw. Wygłosiło je ośmiu członków Oazy, którzy tego lata wzięli udział w 15-dniowych rekolekcjach. Obecni wysłuchali także katechezy. Ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie zachęcał oazowiczów do tego, aby byli twórczy i czuli się odpowiedzialni za ruch w swojej parafii.

„Założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki mówił o tym, że życie z Bogiem, życie duchem, najbardziej wypełnia się w codzienności, zaś oazowicz to ten, kto tęskni za Bogiem, trudzi się i usiłuje spotkać Boga oraz ufa Bogu”, przypominał ks. Krzysztof Ruciński.

Obecni na spotkaniu w Płocku modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Syrii. W tej intencji odmówili także Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Centralnym punktem Diecezjalnego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery, koncelebrowana przez 16 księży, związanych z Oazą. W homilii bp Libera mówił, że Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Kościoła Domowego, to dzień swoistego „apostolskiego zrywania kłosów”, „oazowych dożynek” ludzi przebudzonych „trzepotem skrzydeł Ducha Świętego”, dotkniętych żywym słowem Boga, oczarowanych prostotą i pięknem katolickiej liturgii.

„Proszę was drodzy Oazowicze, drogie rodziny Domowego Kościoła – pytajcie się dzisiaj i podczas całego roku pracy formacyjnej: czy jesteśmy gotowi trwać w wierze, ale trwać ugruntowani i stateczni? Czy nauczyliśmy się odnajdywać Chrystusa we wspólnocie Kościoła? Czy jesteśmy w tej wspólnocie `ugruntowani` przez to, że na co dzień dajemy `stateczne` świadectwo – świadectwo odważnego wyznawania wiary, rzetelności w nauce i pracy, odpowiedzialności za słowo?”, pytał obecnych na spotkaniu.

Dziękował odpowiedzialnym za Oazę za przedłużanie tego dzieła w Kościele Płockim, które zakiełkowało kiedyś w diecezji za sprawą kilku gorliwych księży: „Oaza trwa! To od niej możecie się uczyć drodzy bracia kapłani, że w ludzie Bożym nowego przymierza `chleby pokładne`, jak wskazuje dzisiaj Chrystus, nie są zarezerwowane dla samych kapłanów, że wino Ewangelii przelewa się z Bożych stągwi i trzeba, aby także przebudzeni, dotknięci, oczarowani świeccy nieśli je dalej – do rodzin, do szkół, do środowisk pracy, do firm i miejsc odpoczynku”, zachęcał bp Libera.

Przypomniał, że 7 września w kalendarzu liturgicznym wspomina się jezuitę z XVI wieku św. Melchiora Grodzieckiego, który oddał życie za wiarę, został zamordowany przez fanatycznych wyznawców kalwinizmu w Koszycach na Słowacji, podczas wojny trzydziestoletniej.

„Czy to nie jest jakiś znak, jakieś przypomnienie, jakieś wyzwanie dla naszego radykalizmu: w pracy nad sobą, nad odpowiedzialnością za słowo, jednością prezbiterium, wstrzemięźliwością w korzystaniu z Internetu, czerpania satysfakcji nie z tylko z `akcji duszpasterskich`, ale ze zwykłej `kapłańskiej codzienności`: z porannego wstawania, z głęboko i pięknie odprawianej Eucharystii, z rzetelnie sprawowanej Liturgii Godzin, z cierpliwego oczekiwania na wiernych w konfesjonale, z uczestniczenia w życiu szkoły?”, wymieniał hierarcha.

Zaznaczył, że dzień 7 września został ogłoszony przez papieża Franciszka dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii. W tej wyniszczającej wojnie zginęło już ponad 100 tysięcy osób, 2 miliony uciekły do Turcji, Libanu, Iraku i Jordanii, że są w nią uwikłane interesy najważniejszych państw współczesnego świata. Z powodu tej wojny cierpią syryjscy chrześcijanie: zniszczono wiele świątyń, kaplic i klasztorów, zamordowano kilku księży, prawosławnych i katolickich. A przecież Syria jest ważną częścią chrześcijańskiej „geografii wiary”: stolicą kraju jest Damaszek, miejsce nawrócenia i chrztu Apostoła Pawła.

W trakcie Eucharystii biskup płocki wręczył także 20 osobom (10 świeckim i 10 księżom) nominacje do Diecezjalnej Diakonii Jedności, czyli diecezjalnego zarządu Oazy.

Uczestnicy spotkania wzięli udział we wspólnej, postnej agapie. Po niej nabożeństwu rozesłania do pracy w grupach, w formie celebracji liturgicznej, przewodniczył ks. Krzysztof Ruciński. Na zakończenie za Ojcem Świętym Franciszkiem powtórzył, żeby uczestnicząc w ewangelizacji nie zamykać się jedynie na swoją wspólnotę, bo „Kościół zamknięty na innych, to Kościół chory”. Na koniec udzielił obecnym błogosławieństwa.

W dorocznym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Płocku wzięło udział około 300 osób. W ten sposób podsumowano miniony rok formacyjny i rozpoczęto nowy pod hasłem „Narodzić się na nowo”. Oprawę muzyczną podczas spotkania zapewniła Diecezjalna Diakonia Muzyczna, która powstała 31 sierpnia.

KAI

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.