Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

TRWAĆ W NAUCE

Kategorie: Diakonia Modlitwy

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?” Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”. Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.”

(J 8, 51-59)

TRWAĆ W NAUCE

Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”

Nauka Pana jest prawdą i życiem. Z pewnością doświadczasz w swoim życiu jak grzech niszczy. Często w Piśmie Świętym grzech utożsamiany jest z chodzeniem w ciemności, śmiercią, brakiem życia. Często sami siebie skazujemy na śmierć poprzez trwanie w grzechu. Grzech osłabia relacje, niszczy w nas to co piękne i szlachetne. Tylko trwanie w nauce Boga, nieustanne powracanie do Niego po każdym grzechu da nam prawdziwe szczęście. Grzech daje nam tylko namiastkę szczęścia i radości. Bóg obiecuje to szczęście na wieki… Czy chcesz być szczęśliwy i wypełniony pokojem? Trwaj w nauce Pana. Jak troszczysz się o wzrost twojej wiary ? Ile ostatnio spędziłeś na poznaniu woli Boga zawartej w Piśmie Świętym? Nie jest łatwo nam zachować naukę Jezusa, jest ona wymagająca, ale jest to konieczne, aby mieć życie…

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.