Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Znak krzyża

Kategorie: Diakonia Modlitwy

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».

Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»

A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».

Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»

Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.”

(J 8, 21-30)

 

ZNAK KRZYŻA

Żydzi pytają się dzisiaj Jezusa: „Kimże Ty jesteś?”. Na to pytanie Jezus nie odpowiada wprost, lecz mówi: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, kim jestem”. Słowa, cuda, publiczne uzdrowienia i wskrzeszenia, cała publiczna działalność Mistrza z Nazaretu nie wystarczyła Żydom by uwierzyć, że jest on oczekiwanym Mesjaszem. Dopiero Krzyż, a później cud Zmartwychwstania będzie największym dowodem jego boskości.

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, kim jestem”.

W tym prostym znaku krzyża, który wykonujesz codziennie, lub od czasu do czasu kryje się tak wiele. Ten krzyż towarzyszy nam przez całe życie: w chwili chrztu, bierzmowania, podczas spowiedzi, rozpoczynając i kończąc naszą modlitwę, wisi w naszym pokoju i na naszej szyi. Czy rozpoznajesz co Bóg chce mówić do ciebie przez ten znak? Czy z szacunkiem i wiarą wykonujesz znak krzyża? Czy nie wstydzisz się go?

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.