Następne wydarzenie w:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

News

„W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).” Benedykt XVI

Warunki dobrej modlitwy według Jezusa

Kategorie: Diakonia Modlitwy

(Mt 6, 7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Jezu, Ty dzisiaj uczysz mnie tego, co tak ważne w tworzeniu relacji z Tobą – modlitwy. Doskonale widzisz jaki jest świat, w którym żyje i jaki jestem ja sam. Tyle jest hałasu dookoła, każdy próbuje zakrzyczeć siebie nawzajem i dominować w dyskusjach, a nasze myśli są przepełnione ogromem chaosu niepoukładanych spraw. Wszystko to znajduje swoje odbicie w mojej modlitwie. Wciąż proszę o więcej i więcej, zalewam Cię potokiem moich słów przepełnionych oczekiwaniami, pretensjami, niezrozumieniem, strachem. Tymczasem Ty wskazujesz nam, by modlitwa były wypełniona ciszą, spokojem. Przecież rozmowa, którą jest modlitwa, różni się od monologu, tym, że zwiera w sobie również słuchanie drugiej osoby. Rozpoczęcie modlitwy oznaczać ma też postawę przebaczenia, uspokojenia wewnętrznego, a także szczere pragnienie woli Boga w naszym życiu. Wskazujesz nam dziś na wzór pokornej modlitwy, którą jest znana nam, lecz często traktowana zbyt błaho modlitwa Ojcze Nasz. Św. Augustyn mówił: „jeśli nasza prośba zgadza się z którąś z części Ojcze nasz, jest to modlitwa chrześcijańska. Jeśli nie da się jej sprowadzić do żadnej z nich, wtedy chrześcijańską nie jest.” Duchu Święty, wspomagaj mnie w mojej modlitwie, dodawaj mi zdolności dobrej i owocnej rozmowy z Bogiem.

Jak wygląda moja modlitwa?

Czy słowa mojej modlitwy przypominają prośby i założenia zawarte w Modlitwie Pańskiej?

Czy mam w sobie pragnienie przepełnionej wiarą, pokorą i zaufaniem do Boga modlitwy?

Dodaj komentarz

  1. Redakcja serwisu plockaoaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.